ข่าวประชาสัมพันธ์


**กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566**

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

1. การลงทะเบียนเลือกชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้

2. ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันเสาร์ ที่ 6 พฤษาคม 2566 เวลา 22.00 น.   (ระบบจะปิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.)

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้

4. วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์      รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)                                     
                             
                            รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
  
                         ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                 
                        ผู้ใช้          :  25591
                                 
                        รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลี่ยนชุมนุมใหม่ รวมทั้งกิจกรรมนศท.

6. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย , เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้ เป็นต้น หากไม่มีคุณสมบัติเป็นไปเงื่อนไขของชุมนุมถือว่าเป็นโมฆะ

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   

    (Facebook  https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

8. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

หมายเหตุ : หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและเริ่มเรียนไปหนึ่งสัปดาห์ หากมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมนุมนักเรียนสามารถ ติดต่อ ครูณิธินันท์ ปัทมาวิไล ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน