ข่าวประชาสัมพันธ์


**กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567**

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

1. การลงทะเบียนเลือกชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้

2. ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ถึง วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 24.00 น.   

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้

4. วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์      รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)                                     
                             
                            รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
  
                         ตัวอย่าง :               ชื่อ             :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                 
                        ผู้ใช้           :  25591
                                 
                        รหัสผ่าน     : 1869900000000

5. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลี่ยนชุมนุมใหม่ รวมทั้งกิจกรรมนศท.

6. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย , เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้ เป็นต้น หากไม่มีคุณสมบัติเป็นไปเงื่อนไขของชุมนุมถือว่าเป็นโมฆะ

7. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

หมายเหตุ : 

1. หากนักเรียนมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้/ รหัสผ่านผิด ติดต่อครูอนุพงค์ คงสระ Line K.Anupong เบอร์โทร.08 7227 8548
2. หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อย หากมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมนุมนักเรียนสามารถ ติดต่อ ครู ภัจณภัทร บัวพา โทร.08-8824-3712 หรือติดต่อได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน